1 Basisgegevens
2 Mobiliteitsservices
3 Samenvatting
4 Versturen

Basisgegevens

Looptijd in maanden
60
Aanbetaling
-
Aantal kilometers per jaar
-
Restwaarde/slottermijn
-
Aantal schadevrije jaren
-
Privé gebruik Er is geen rekening gehouden met bijtelling, aangezien wij er in deze berekening van uitgaan dat de auto 100% zakelijk wordt gebruikt om tot een maximaal haalbaar fiscaal voordeel te komen.
-
Belastingtarief Hier vul je het percentage in dat je aan inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moet betalen over de winst van je bedrijf. In de berekening van het fiscale voordeel bij de inkomstenbelasting is rekening gehouden met 14% MKB-winstvrijstelling. Er is geen rekening gehouden met heffingskortingen, aangezien deze inkomensafhankelijk zijn. In de berekening van het fiscale voordeel bij het tarief van 25% met AB claim van box 2 is rekening gehouden met inkomen uit aanmerkelijk belang.
-
Financial Lease maandbedrag Het bedrag dat je maandelijks dient te voldoen aan MINI Financial Services voor de financiering.
-

Extra mobiliteitsservices Dit betreft een kostenindicatie van separaat af te sluiten mobiliteitsservices of onderhoudscomponenten.

Subtotaal per maand excl. btw
-

Fiscale voordelen Deze posten zijn niet te verrekenen met het maandtarief. Het zijn omgerekende maandbedragen van de minder betaalde belasting als gevolg van het opvoeren van aftrekposten.

Aftrekbare rente financiering In het maandbedrag voor de financiering zit een rentedeel en een aflossingsdeel. Het rentedeel is een post die je mag aftrekken van je winst en betreft een gemiddelde per maand. Door de annuïteit is de rente de eerste maand immers het hoogst en daalt dan maandelijks. Het bedrag dat hier is vermeld is het belastingvoordeel dat je daardoor geniet.
€ -89.87
Fiscaal voordeel afschrijving Omdat met deze financieringsvorm de MINI Electric op je balans staat, mag je afschrijven op deze investering. De auto schrijf je af in vijf jaar en je hanteert daarvoor het bedrag dat het verschil is tussen het bedrag van de totale investering en de restwaarde. In dit voorbeeld is gerekend met de slotsom. Het bedrag dat hier is vermeld is het belastingvoordeel dat je daardoor geniet.
-
Fiscaal voordeel autokosten Autokosten zijn ook aftrekbaar van de winst. Alle posten onder de kop Extra Mobiliteitsdiensten zijn autokosten en dus aftrekbaar van de winst. Het bedrag dat hier is vermeld is het belastingvoordeel dat je daardoor geniet.
-
Fiscaal voordeel MIA (0%) Per 1 januari 2022 is de Milieu Investerings Aftrek (MIA) niet meer van kracht op volledig elektrische voertuigen.
-
Totaal
-
Totaal per maand excl. btw
-